สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดกิจกรรม “คืนชีวิต สู่สายน้ำ” ปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว จำนวน 3,000 ตัว สู่ธรรมชาติ ณ ลานประติมากรรมปูดำ จ.กระบี่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน กว่า 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่ลานประติมากรรมปูดำ ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนหน้าเมือง ใกล้กับท่าเรือขนาบน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย จึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของลูกปลากระพงขาว ซึ่งสามารถปรับตัวให้อยู่ได้ทั้งในทะเล และน้ำจืด หรือน้ำกร่อย เพื่อเติบโตเป็นปลาเศรษฐกิจต่อไป