13 มีนาคม 2561 วังช้างอยุธยา แล เพนียด มูลนิธิพระคชบาล และ กลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน จัดงานวันช้างไทย นำช้างกว่า 70 เชือก ร่วมงาน โดย นายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ หมอช้างชั้นสะดำ ทำพิธี ไหว้ศาลปะกำ จากนั้นพระครูเกษมจันทวิมล (อ.แดง วัดป้อมรามัญ) ปะพรมน้ำมนต์ และพระสงฆ์จำนวน5รูป ร่วมกันสวดบังสุกุลให้กับช้างที่ล้มเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลและแทนคูณช้าง หลังจากนั้นได้เลี้ยงบุฟเฟ่อาหารช้าง
ณ เพนียดคล้องช้าง ต.สวนพริกอ.พระนครศรีอยุธยา