วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เช้าวันนี้ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป ที่มารับบิณฑบาตจากเจ้าหน้าที่ นำโดย นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง พร้อมด้วยควาญช้าง และช้าง จำนวน 9 เชือกของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องจากในวันนี้เป็นวันช้างไทย 13 มีนาคม โดยช้าง 9 เชือกได้ยืนเรียงแถว ก่อนที่พระสงฆ์จะเดินมารับสิ่งของใส่บาตร โดยช้างได้ใช้งวงจับวางใส่ในบาตรพระ เพื่อเป็นการทำบุญในปีนี้ จากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เดินรับบิณฑบาตจากเจ้าหน้าที่ ควาญช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และผู้ที่มาร่วมงาน

งานวันช้างไทย ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ช้างไทย โดยปีนี้จัดงานขึ้นภายใต้ชื่อ “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหวงแหน และรักษ์ช้างไทย ที่จำนวนประชากรช้างไทยได้ลดลงไปเรื่อยๆ ทั้งจากน้ำมือมนุษย์ และจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช้าง

กิจกรรมวันช้างไทยที่จัดขึ้น จ.ลำปาง ปีนี้ ภาคเช้ามีพิธีทำบุญทางศาสนา พิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง สืบชะตาช้าง การประกวดซุ้มอาหารช้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารช้างในขันโตกใบใหญ่ ที่เต็มไปด้วยผลไม้ที่หลากหลาย ท่ามกลางประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ที่เดินทางมายังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแห่งนี้ เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้มาเยี่ยมช้าง เนื่องในวันช้างไทย ซึ่งวันนี้กิจกรรมปกติ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถของช้าง การแสดงช้างอาบน้ำ และการนั่งช้างชมธรรมชาติได้หยุด 1 วัน เนื่องจากเป็นวันช้างไทย

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในการนำหัวหน้าส่วนราชการของ จ.ลำปาง ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมกันเลี้ยงอาหารช้างที่วางอยู่ในขันโตกใบใหญ่ ซึ่งภายในมีทั้งผัก และผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย แตงโม สับปะรด แตงกวา และข้าวโพด เนื่องในวันนี้เป็นวันช้างไทย 13 มีนาคม ซึ่งหลังประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง สืบชะตาช้าง และมีขบวนแห่ช้างไทย เสร็จแล้ว ก็มีการเลี้ยงอาหารช้างบนขันโตกใบใหญ่ โดยเป็นกิจกรรมที่ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ การจัดงานช้างไทยที่ จ.ลำปาง ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง ได้จัดงานภายใต้ชื่อ “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย” เพื่อหวังส่งเสริม และสร้างความตระหนกให้กับประชาชนได้หวงแหน และรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์สำคัญประจำชาติไทย และปัจจุบันประชากรช้างก็ลดน้อยลงจากในอดีต ซึ่งปัจจุบันนี้ทั่วประเทศไทยมีช้างอยู่ประมาณ 8,000 เชือก ดังนั้น ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ จึงอยากวอนให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมกันอนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยสืบไป

งานวันช้างไทยที่จัดขึ้นวันนี้ที่ จ.ลำปาง ก็มีประชาชนทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชน เยี่ยมช้าง และร่วมหยิบอาหาร เพื่อมอบให้ช้าง เป็นการร่วมเลี้ยงอาหาร เนื่องในวันช้างไทยที่บรรยากาศเกิดความคึกคักอย่างมาก ท่ามกลางช้างที่กินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย ทั้งที่ประชาชนยื่นให้ และในขันโตกใบใหญ่ รวมถึงประชาชน และนักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางไปยังโรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อเยี่ยม และให้กำลังใจช้างที่เจ็บป่วย และพักรักษาตัวอยู่