มิวเซียมสยาม เชิญผู้สนใจร่วม “Workshop หัวโขน : จากมงกุฎยอดสู่ปากขบ” กิจกรรมประกอบนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ที่จะพาคุณไปเรียนรู้ที่มา วิวัฒนาการ ถอดรหัสแนวคิด และสัญวิทยาที่แฝงอยู่ในการออกแบบและการลงสีหัวโขน พร้อมร่วมออกแบบและเพ้นท์หัวโขนในรูปแบบของคุณ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 วันละ 2 รอบ ในเวลา 10.00 – 13.00 น. และ 14.00 – 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ ... ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-225-2777 ต่อ 409 หรือ facebook.com/museumsiamfan