พรรวนา มหาทรัพย์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองแลคตาซอยจากแคมเปญ “LACTASOY ONE LIKE FIVE BAHT- หนึ่งไลค์ พี่ให้...น้องได้ 5 บาท” ไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง จ.ราชบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ดื่มนมถั่วเหลืองที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมี ร.ต.อ.ยุทธศักดิ์ เพชรด่านแก้ว (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ... สำหรับแคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมสมทบทุนบริจาคนมถั่วเหลืองแลคตาซอยให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยปีนี้จะมอบนมจำนวน 50,000 กล่อง ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 15 แห่ง