นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)เปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้ “พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558” หรือกฎหมายอุ้มบุญ ว่าผลการบังคับใช้มา 2 ปีครึ่ง มีผู้สนใจสอบถามสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพื่อปรึกษาข้อกฎหมาย รวมทั้งขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเดือนละกว่า 100 ครั้ง และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคทพ.) ได้พิจารณาเรื่องขออนุญาตให้ตั้งครรภ์แทนเสร็จสิ้นแล้ว 169 คู่ อนุญาต 158 คู่ และไม่อนุญาต 11 คู่ เนื่องจากคุณสมบัติของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้บริจาคไข่ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ นับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้กรม สบส.ยังไม่พบว่ามีการลักลอบอุ้มบุญภายในประเทศ แต่เพื่อป้องกันมิให้ลักลอบอุ้มบุญเพื่อการพาณิชย์ จึงเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด