รศ.(พิเศษ) พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ได้จัดส่งบทความพิเศษนำเสนองานวิจัย (ประเภทโปสเตอร์) หัวข้อวิจัย “Proteomic Analysis in Dermal Papilla from Male Androgenetic Alopecia After Treatment with Low Level Laser Therapy” ในงาน ISHRS Poster Awards 2017 หรือสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดฟื้นฟูเส้นผม

ทั้งนี้ จากการวิจัยได้พบว่าการใช้เลเซอร์ที่เข้มข้นต่ำกระตุ้นให้หนังศีรษะสร้างเส้นผมนั้นให้ผลดีที่ 24สัปดาห์ ถือเป็นครั้งแรกของการศึกษาในไทย และคว้ารางวัลที่ 1  งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในรูปแบบโปสเตอร์  ซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นแรกในเอเชีย ในการยืนยันประสิทธิภาพกระบวนการยิงด้วยเลเซอร์เข้มข้นต่ำ เพื่อขจัดปัญหาโรคผมร่วงจากพันธุกรรม และยังมีงานวิจัยต่อยอดนำเซลล์เส้นผมมาเพาะเลี้ยงต่อ เพื่อศึกษาว่าแสงดังกล่าวมีผลต่อเซลล์ที่เพาะเลี้ยงหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการทดลองลึกลงไปถึงระดับโมเลกุลต่อไป