จิตสาธารณะมีอยู่ในตัวทุกคน และสามารถแสดงออกให้คนรอบข้างได้รับรู้ได้ง่ายๆ เพียงแค่เริ่มต้นทำเพื่อส่วนร่วมจากจุดเล็กๆ ก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น

เหมือนกับกิจกรรมที่เหล่าบรรดา พนักงานพุทธปัญญาชมรม , ชมรมจิตสาธารณะ และชมรมเพื่อนรักจักรยาน ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย จัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “วันมาฆบูชา” โดยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญชวนคนไทยทำกิจกรรมจิตสาธารณะ “ลดถุง เพิ่มบุญ” รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และ “ปั่น ปัน บุญ” บริจาคอาหารสุนัข ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณพุทธมณฑล จ.นครปฐม

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานพุทธปัญญาชมรมและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยกล่าวว่า ซีพี ออลล์ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 22 ในการจัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “วันมาฆบูชา” พนักงานทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำจิตสาธารณะ ถือเป็นการทำบุญร่วมกันและยัง ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการขัดเกลาจิตใจสามารถเชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมอันเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ในด้านความดีความเป็นผู้มีคุณธรรม – จริยธรรม เพื่อสังคม

เพียงแค่คิดจะให้ ก็ได้รับความสุขและรอยยิ้ม เพราะการทำบุญแบบจิตสาธารณะ ถือเป็นการให้ด้วยใจ ที่มีค่ามากกว่าเงินทองเพราะต้องสละทั้งเวลา แรงกาย เเรงใจ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน เมื่อได้ทำประโยชน์และหมั่นทำบุญและชักชวนเพื่อน ญาติพี่น้อง มาทำกิจกรรมร่วมกันนับเป็นการสร้างสิ่งดีงามคืนสู่สังคม

เช่นเดียวกับทัศนะของ นายวิทยา เจี่ยภักดี และครอบครัว ที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดใจให้ฟังว่า การได้พาครอบครัวมาร่วมกิจกรรมปั่น ปัน บุญ เป็นการปลูกฝังให้ลูกมีจิตสาธารณะตั้งแต่ยังเล็ก ได้รู้จักทำบุญ แบ่งปันให้กับสังคม เพราะจิตสาธารณะ คือ ไม่ใช่ทำเพื่อตนเอง หรือ ทำแค่ให้ตนเองมีความสุข แต่เป็นการทำเพื่อคนอื่น อยากเห็นคนรอบข้างมีความสุข วันนี้ได้มาปั่นปันบุญให้ทาน บริจาคอาหารให้กับสุนัขจรจัดที่พุทธมณฑลกว่า 400 ตัว ณ บริเวณเกาะสุนัข ก็รู้สึกมีความสุขมาก

ส่วน นายวสันต์ งามวงศ์น้อย และครอบครัว ให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มว่า ดีใจที่ได้แยกถุงพลาสติก เพราะทำให้พื้นที่ทำบุญสะอาด ถือเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวได้ทำร่วมกัน และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นเสมือนธรรมสอนใจข้อหนึ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตน พัฒนาวัดและชุมชนไปพร้อมๆ กัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน