ประกาศนางสงกรานต์ปี61นาม“มโหธรเทวี”ยืนมาเหนือหลังนกยูง หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล วันศุกร์ธงชัย-อธิบดี อาทิตย์โลกาวินาศ ข้าวกล้าในนาจะได้ผล 9 ส่วน ธัญญาหารจะบริบูรณ์ เกณฑ์ธาราธิคุณตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย ด้านก.วัฒนธรรมบูรณาการ20หน่วยงานรัฐ เอกชน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ชวนแต่งไทยย้อนยุค เกาะละครฮิต“บุพพเพสันนิวาส”จัดสงกรานต์อุทยานฯพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 ที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่าย 20 ภาครัฐ เอกชน สืบสานประเพณี “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ว่า สงกรานต์เป็นประเพณีที่มีคุณค่า สะท้อนวิถีปฏิบัติอันงดงามของไทยในหลายมิติ อาทิ ศาสนา สังคม ความศรัทธา ความเชื่อ ได้แก่ ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความปรารถนาดี ความเอื้ออาทรต่อญาติมิตร มีน้ำใจไมตรีต่อคนทั่วไป รวมถึงการใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นประเพณีแห่งความสมัครสมานสามัคคีของครอบครัว ชุมชนและสังคม ในการนี้ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาร่วมมือในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น การสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


นายวีระ กล่าวอีกว่า กิจกรรมต่างๆ ของวธ.และสวธ. จัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดปทุมวนารามวรวิหาร สยามสแควร์ ถนนสีลม และถนนข้าวสาร ระหว่าง 12-15 เมษายน และจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิม เช่นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และสงกรานต์อาเซียนในจังหวัดต่างๆ เลย สระแก้ว กาญจนบุรี ระนอง บุรีรัมย์ และยังจัดสงกรานต์เพิ่มที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นกระแสโด่งดังอยู่ขณะนี้ นอกจากนี้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายแต่งกายชุดไทยย้อนยุคในเทศกาลสงกรานต์จากทั่วประเทศอีกด้วย

อนึ่ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2561 ตามประกาศของงานโหรพราหมณ์ สำนักพระราชวัง มีรายละเอียดดังนี้
ปีจอ (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุดิน) สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380 ทางจันทรคติเป็นอธิกมาส ทางสุริยคติเป็นปกติสุรทิน
วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันเสาร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ เวลา 08 นาฬิกา 56 นาที 57 วินาที
นางสงกรานต์ ทรงนามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืนมาเหนือหลังนกยูง เป็นพาหนะ
วันที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1380
ปีนี้ วันศุกร์ เป็นธงชัย วันศุกร์ เป็นอธิบดี วันพฤหัสบดี เป็นอุบาทว์ วันอาทิตย์ เป็นโลกาวินาศ
ปีนี้ วันพุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า นาคให้น้ำ 5 ตัว
เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 ชี่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินา จะได้ผล 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังสาหาร จะบริบูรณ์
เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศี เตโช (ไฟ) น้ำน้อย