วันที่ 12 มี.ค.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม “คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่1/2561” ที่ ห้องประชุม1 ชั้น2 อาคารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนินนอก ว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (Cluster) อีก 6 เขต จากเดิมมีอยู่ 9 เขต ทำให้ครอบคลุมเกือบครบทั้งประเทศ

เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยว่า จังหวัดที่ยังหลุดโผอยู่ควรจะถูกเพิ่มเข้ามา เช่น พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน กรุงเทพฯ ซึ่งไม่ได้อยู่ในคลัสเตอร์ใดๆ เลย ในที่นี้ สามารถจะประกาศให้เป็นเฉพาะจังหวัดก็ได้ เพราะตามกฎหมายให้ประกาศเป็นกลุ่มจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศเฉพาะพื้นที่ก็ได้

"การประกาศจังหวัดที่มีสนามบินทั้งประเทศให้เป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ ซึ่งในที่ประชุมเห็นพ้องในหลักการ จังหวัดที่ร่วมอ่าวเดียวกัน อาทิ ฝั่งทะเลด้านพัทยา หรือฝั่งหัวหิน ก็ควรให้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกัน หนึ่งจังหวัดอาจจะอยู่ได้มากกว่าหนึ่งคลัสเตอร์ ถ้าเป็นประเภทพื้นที่เฉพาะ ได้เสนอให้บางกระเจ้า เป็นพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้นต่อจากนี้ไปจะทำให้เราได้ทุกจังหวัด และพื้นที่พิเศษได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มการบริหารจัดการร่วมกัน ใช้ทรัพยากร ใช้พลังในการทำงานร่วมกัน"นายวีระศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการพัฒนาเขตพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งจะไม่ครอบคลุมเฉพาะตัวชายฝั่ง แต่จะรวมถึงส่วนที่เป็นหุบเขาตะนาวศรี ที่เรียกว่า "ริเวียร่า (Thailand Riviera)" ซึ่งในที่นี้มาสอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมที่จะลงทุนในเรื่องของการทำรถไฟทางคู่หรือรถไฟความเร็วสูง การขยายรันเวย์ หรือการใช้สนามบินจากชุมพร ให้เป็นอีกหนึ่งจุดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในหัวหินแล้ว

นอกจากนี้เป็นเรื่องของขยะ และความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ไปร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงมหาดไทย เพราะขณะนี้ทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระสำคัญพิเศษ ซึ่งจะได้ทำเป็นแผนใหญ่ร่วมกัน