คอลัมน์ ดวงวันนี้ อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา ประจำวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 แรม 11 ค่ำ เดือน 4 ปีจอ วันนี้ฤกษ์ .41 สีดำเทา ดาว 7 8 5 อักษร ส .ว.ส.เลขเด่น 6 1 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์
วันนี้การค้าการเสี่ยงไม่ดี มีความยุ่งยากในการเจรจา จะเกิดความผิดหวังอย่างหนักใจ การเงินจะตกลงกันไม่ได้ เตรียมการเพื่อการลงทุนเป็นการใหญ่ ความรักได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และสนับสนุนเต็มที่ การเดินทางจะมีอุปสรรคและมีผิดหวัง ในด้านการศึกษาสอบผ่าน เสริมสวยไม่ค่อยกำไร สุขภาพแข็งแรง ฤกษ์.41 สีเทาม่วง ดาว 7 8 5 อักษร ป.ส.จ. เลขเด่น 9 1 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันจันทร์
วันนี้ดวงชะตาการค้าการเสี่ยงดีมาก งานมีความสำเร็จราบรื่น การค้าเสื้อผ้าการตัดเย็บจะร่ำรวย มีการศึกษาต่อหาความรู้ทางต่างประเทศ การเงินการหมุนเวียนดีมาก ในด้านหนี้สินการเงินสามารถตกลงกันได้สำเร็จ กิจการค้าที่ดินหรืองานก่อสร้างรวยขึ้น ครอบครัวตกลงกันได้ การเดินทางมีโชค สุขภาพดี ฤกษ์.25 สีเทาดำ ดาว 8 3 2 อักษร จ.ว.ป .เลขเด่น 7 8 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันอังคาร
วันนี้ดวงชะตาการเสี่ยงไม่ดี งานทั่วไปจะผิดหวัง การเจรจาจะผิดหวังหนักใจ ปัญหาทุกอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ การจะทำอะไรต้องอาศัยความจริงจัง การเงินการลงทุนติดขัดมากขึ้น กิจการด้านบันเทิงจะผิดหวังหนักใจมาก เดินทางไกลจะมีความปลอดภัยมีลาภ การค้าเสื้อผ้าไม่ค่อยดี สุขภาพแข็งแรงดี ฤกษ์.41 สีเทาฟ้า ดาว 5 7 6 อักษร ข.จ.ย. เลขเด่น 4 8 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันพุธ
วันนี้การเสี่ยงดีมาก งานก่อสร้างที่ดินแก้ไขสำเร็จ หน้าที่การงานหรือตำแหน่งจะต้องสำเร็จแน่นอน ในด้านการเงินมีการใช้จ่ายสูงมากและต้องหมุนเงินให้พอ ความรักมักมีความสำเร็จสมหวังพร้อมที่จะมีการแต่งงาน การเดินทางไกลจะมีโชตที่ดี การสอบได้ผลสอบผ่าน การเสริมสวยรวยขึ้น สุขภาพดีขึ้น ฤกษ์.27 สีม่วงดำ ดาว 8 9 4 อักษร ป.พ.ส. เลขเด่น 5 8 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันพฤหัส
วันนี้การเสี่ยงสมหวัง การงานที่ดินผ่านไปได้สำเร็จ การงานการบันเทิงงานแสดงมีรายได้ดี การก่อสร้างเรื่องที่ดินก้าวหน้าดีขึ้น การเงินหนี้สินผ่านได้สะดวก ปัญหาครอบครัวดีขึ้น ความรักครอบครัวสมหวังมีความสุข การเดินทางไกลจะมีความสำเร็จหรือมีการโยกย้าย การเรียนการสอบผ่าน สุขภาพไม่ดี ฤกษ์.53 สีม่วงฟ้า ดาว 8 3 9 อักษร ส.จ.ม. เลข 5 9 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันศุกร์
วันนี้การเสี่ยงร่ำรวยดี การบันเทิงการแสดงเด่นดังจะมีความสำเร็จ รายได้จาที่ดินจะมีความมั่งคั่ง หนี้สินแก้ไขได้เรียบร้อยมีหลักทรัพย์พร้อมทุกอย่างมั่นคง การเมืองสำเร็จสมหวังมีการตกลงกันได้ การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวจะมีความสุข การเดินทางมีโชคลาภมาก การสอบผ่าน สุขภาพดีแขข็งแรง ฤกษ์.48 สีฟ้าเทา ดาว 9 5 4 อักษร พ.ส.ว เลขเด่น 5 8 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันเสาร์
วันนี้การเสี่ยงสมหวังดีมาก งานบันเทิงมีความสำเร็จเด่นดัง การเงินแก้ไขผ่านได้สะดวกดี ต้องหมุนเงินอยู่ตลอดและมีรายได้เพิ่มขึ้นมาก จะมีโอกาสร่ำรวยเป็นหลักฐาน ความรักมีความสำเร็จสมหวังที่ดี การบันเทิงงานแสดงเด่นดัง เพื่อนฝูงช่วยกันทำงานภายในบ้านสำเร็จ เดินทางมีโชคลาภ สุขภาพดี ฤกษ์ .36 สีฟ้าม่วง ดาว 6 1 9 อักษร อ.ส.จ. เลขเด่น 5 1 มีลาภ