กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานต่อ โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 หลังประสบความสำเร็จจากการท่องเที่ยวในปี 2560 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน 46 จังหวัด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งหมด 221 คน และคาดว่าในปี 2562 จะเปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้ครบทั้งประเทศ ทั้งนี้ยังคาดการณ์ว่า ปี 2561 การท่องเที่ยวจะโตขึ้น 10%

นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2560 ที่ผ่านมา สร้างรายได้รวมที่ 2.76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน(GDP) มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 35.3 ล้านคน และรายได้จากคนไทยท่องเที่ยวไทย 9.5 แสนล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวยังถือเป็นตัวแปรสำคัญ และมีสัดส่วนมากถึง 1 ใน3 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ถือเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวเดินทางมามากเป็นอันดับ 3 รองจาก สหรัฐอเมริกาและสเปน

นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่า การท่องเที่ยวในปี 2561 นี้จะโตขึ้น 10% และมีรายได้เข้าประเทศประมาณ 3 ล้านล้านบาท และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงน่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น 10% มีเงินสะพัดกว่า 5 หมื่นล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มอันดับหนึ่งยังคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่อย่างไรก็ตามช่วงระยะหลังนักท่องเที่ยวยุโรปมีจำนวนเพิ่มขึ้น

สำหรับปัจจัยการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย เนื่องจากมีวันหยุดมากขึ้นเป็น 5 วันส่งผลให้มีเวลาเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีนโยบายลดหย่อนภาษีที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้ให้เติบโตขึ้น ทั้งนี้ด้านความปลอดภัยในช่วงสงกรานนต์จะเน้นทางน้ำเป็นพิเศษ รวมถึงเตรียมการเพิ่มจุดให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้มากขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในจำนวนมาก

นายพงษ์ภานุ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติการท่องเที่ยวในปี 2560 ที่ผ่านมาถือว่าประเทศไทยได้รับผลดีเกินคาดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และในปี 2561 ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์อีก 15 พื้นที่ ใน 12 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร:ตลาดนัดสวนจตุจักร 2.ภูเก็ต:หาดป่าตองและหาดกะตะ 3.สุราษฎร์ธานี:เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า 4.กระบี่ :เกาะพีพี 5.พังงา:บริเวณเขาหลัก
ส่วจังหวัดชลบุรี:เมืองพัทยา 7. ระยอง:เกาะเสม็ด 8.นครราชสีมา:บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 9.หนองคายบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 10.เชียงใหม่:บริเวณคนเดินประตูท่าแพ 11.แม่ฮ่องสอน:อำเภอปาย และ12.สงขลา:อำเ-อหาดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและคำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยึดหลักแนวคิด 3 ป. ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัยและปกป้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว และยังมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ TAC : Tourist Assistance Center และในปี 2561 ได้เปิดศูนย์ TAC เพิ่มขึ้นใน 30 จังหวัด และคาดว่าในปี 2562 จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและสื่อสารภาษาต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวค่างชาติ