กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่พาคุณไปเรียนรู้ประเพณีงานแต่งงาน10ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยการจำลองบรรยากาศ ชมขบวนแห่ขันหมาก สาธิตทำขนมมงคลโบราณของชำร่วย
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ จัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในหัวข้อ “วิวาห์อาเซียน” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบการจัดงานแต่งงานของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความหลากหลาย ภายในกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ


นิทรรศการ “วิวาห์อาเซียน” ตลอดเดือนมีนาคม 2561 จำลองบรรยากาศและให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีการแต่งงานจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน


กิจกรรมพิเศษในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 มีนาคมนี้ ประกอบไปด้วย ขบวนแห่ขันหมาก การสาธิตประดิษฐ์ของชำร่วยงานแต่ง ทำขนมมงคลโบราณ “เม็ดขนุนเผือกและหันตรา” และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุรัตน์ จงดาและคณะ กิจกรรมพาสปอร์ตอาเซียน (ASEAN Passport) รวมทั้งการสร้างสรรค์ของชำร่วยและของหวานในงานมงคล
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “วิวาห์อาเซียน” ได้ตลอดเดือนมีนาคม 2561 และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย