นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ไอเดียเจ๋ง ประยุกต์ตำนานนางมโนราห์ผสมผสานความงามหาดเก้าเส้ง คว้ารางวัลชนะเลิศและภาพสุดยอด ประกวดภาพถ่ายสะท้อนมหัศจรรย์ถิ่นใต้

ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)สงขลา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ทีม wonderful ซึ่งประกอบด้วย นายปริญญาวุฒิ มณีนวล น.ส.อากีมาร์ และสา นายธนพนธ์ ถมแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ภาพชุด) และรางวัลภาพสุดยอด รับโล่พร้อมเงินรางวัล 9,000 บาท จากผลงานที่มีชื่อว่า “นวลปรางนางโนรากับพรานบุญผู้กล้า ณ ริมผาหาดเก้าเส้ง” ในการแข่งขันถ่ายภาพและบรรยายพิเศษครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Go Local มหัศจรรย์ถิ่นใต้” จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ศรีวิชัย โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 14 ทีม จาก 7 มหาวิทยาลัยในภาคใต้

ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวว่า ผลงานของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นำเสนอแนวคิดการรำโนรา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้อันทรงคุณค่า ภาพชุดดังกล่าวมีที่มาเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนใต้ในพิธีกรรมไหว้ครูโนรา จากการแสดงโนราชุดโนราคล้องหงส์ ซึ่งเป็นการรำเพื่อรำลึกถึงนางนวลทองสำลีผู้ให้กำเนิดท่ารำโนรา บอกเล่าเรื่องราวจากนิทานชาดกเรื่อง พระสุธน-มโนราห์ ตอน พรานบุญจับนางมโนราห์ ซึ่งตรงกันกับเรื่องที่พระยาสายฟ้าฟาดสั่งให้ทหารมาจับตัวนางนวลทองสำลี ในประวัติและตำนานโนรา

ในภาพมีตัวละครสำคัญคือ นางมโนราห์เล่นน้ำ (อยู่กับพี่ๆ กินรี ทั้ง 6) ณ ริมสระอโนดาต ในป่าหิมพานต์ โดยมีพรานบุญมาด้อมๆ มองๆ เพื่อที่จะมาคล้องบ่วงบาศจับตัวนางมโนราห์ ดังนั้น เมื่อประยุกต์แนวคิดการแสดงชุดนี้ให้เข้ากับ “Go Local มหัศจรรย์ ถิ่นใต้” ของสงขลาบ้านเรา ทำให้ภาพของหาดเก้าเส้งที่มีภูมิประเทศเป็นชายทะเลติดกับริมผาสูงชัน จึงมีบรรยากาศบางส่วนสอดคล้องกับสระอโนดาต เขาพระสุเมรุ และป่าหิมพานต์ สามารถดัดแปลงเป็นฉากของการแสดงชุดนี้ได้อย่างกลมกลืน และทำให้ภาพชุด “นวลปรางนางโนรากับพรานบุญผู้กล้า ณ ริมผาหาดเก้าเส้ง” จากการแสดงโนราคล้องหงส์ ยิ่งมีความมหัศจรรย์ ผสมผสานกับความเป็นถิ่นใต้ได้อย่างลงตัว