นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งผลักดันประเทศจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตลอดจนการมุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการมากขึ้น ล่าสุดจึงได้สนับสนุนการจัดงานใหญ่ โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 WRO 2018 : World Robot Olympiad 2018 ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

โดยทางทีเส็บได้สนับสนุนการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 หรือ World Robot Olympiad 2018 (WRO 2018) ซึ่งเป็นการแข่งขันการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ โดย บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจาก World Robot Olympiad Association Ltd. ให้เป็นผู้จัดงานในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติเป็นครั้งที่ 2 หลังจากจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยที่ผ่านมามีการจัดการแข่งขัน WRO ในประเทศสมาชิกหลายประเทศ อาทิ อินเดีย การ์ต้าร์ สหพันธรัฐรัสเซีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น เพราะฉะนั้นงานดังกล่าวจึงถือเป็นอีกหนึ่งอีเว้นท์ระดับโลกที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการต้อนรับผู้เข้าแข่งขันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 10,000 คน จาก 64 ประเทศทั่วโลก และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศประมาณ 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายจิรุตถ์ ยังกล่าวว่า จากแนวทางในการพัฒนาธุรกิจไมซ์กระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล การสนับสนุนงานดังกล่าวขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองไมซ์ซิตี้ที่มีความพร้อมในการรองรับการจัดงานระดับนานาชาติ ทั้งในด้านสถานที่การจัดงาน ความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมต่อทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกลักษณ์ในความเป็นเมืองแห่งการออกแบบ ทันสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์ จึงสอดรับกับลักษณะงานและนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันความเจริญไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และร่วมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองแห่งการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ระดับโลก ทางทีเส็บยังเตรียมส่งเสริมประเทศไทยในการยื่นประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ หรือ World Robocup ในปี 2021 ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวงการหุ่นยนต์ระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปีกว่า 3,000 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ หรือ World Robocup ในปี 2021 ทางทีเส็บ ได้จับมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมเสนอยื่นประมูลสิทธิ์ให้ไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารกับองค์กรจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกอย่าง International RoboCup Federation เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งด้านสถานที่ การดูแลต้อนรับ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้แข่งขันกว่า 3,000 คน จาก 45 ประเทศ และผู้ติดตามกว่า 10,000 คน ดังนั้นถ้าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันรายการใหญ่ครั้งนี้ คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยประมาณ 181.5 ล้านบาท และจะช่วยยกระดับและผลักดันเวทีการจัดงานอีเวนท์นานาชาติด้านอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมของประเทศไทยให้เติบโตก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางในระดับโลกต่อไปได้