นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า เนื้องอกในสมองเกิดจากการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของเซลล์ในสมองหรือบริเวณเนื้อเยื่อและต่อมต่างๆ บริเวณใกล้เคียงกับสมอง ไปรบกวนระบบประสาทและการทำงานของสมอง ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน มีปัญหาพฤติกรรม บุคลิกภาพ การพูด ได้ยิน มองเห็น ความจำ และอาจชัก เป็นอัมพาตครึ่งซีก โดยเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดา และที่เป็นเนื้อร้าย

นพ.เอกพจน์ จิตพันธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยกรรม สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงในการป้องกัน แต่ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ อายุ การได้รับรังสีอันตราย คนในครอบครัวเคยเป็น แนวทางการรักษา3วิธี คือ ผ่าตัด ฉายรังสี ให้ยาเคมีบำบัด ทั้งนี้ หากอาการและมีขนาดเล็กมากอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้เกิดการสูญเสียการทำงานของร่างกาย อาจเพียงติดตามอาการดูการขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ ดังนั้น หากมีสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้น เช่น ปวดศีรษะเรื้อรังที่รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาการอ่อนแรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ และรักษาอย่างทันท่วงที