ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า วันนี้ (20 ม.ค.65) ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 4 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้ช่วยผู้จัดการสาย 520 อู่สวนสยาม เพศชาย อายุ 56 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.10 น. ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 09.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 60 เพศหญิง อายุ 36 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.56 น. ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 16.17 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 60 จำนวน 1 คัน คือ
2.1รถโดยสาร หมายเลข 2 - 70198 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.10 - 24.30 น.

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 520 เพศหญิง อายุ 23 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 520 จำนวน 2 คัน ดังนี้
3.1 รถโดยสาร หมายเลข 2 - 44106 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.30 - 14.30 น.
3.2 รถโดยสาร หมายเลข 2 - 45120 ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 14.10 น. วันที่ 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.40 - 12.40 น. และวันที่ 16 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.20 - 12.20 น.

4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 510 เพศหญิง อายุ 29 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 09.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลสนาม เทศบาลเมืองคลองหลวง โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร จำนวน 6 คัน ดังนี้
4.1 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข 1 - 70332 ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.15 - 10.50 น.
4.2 รถโดยสารธรรมดา สาย 39 หมายเลข 1 - 40273 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.35 - 13.35 น.
4.3 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข 1 - 70314 ในวันที่ 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 18.20 น.
4.4 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข 1 - 70313 ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.20 - 11.00 น.
4.5 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข 1 - 70344 ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.40 - 12.30 น.
4.6 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข 1 - 70326 ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.40 - 11.55 น.

ทั้งนี้เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นอกจากนี้ องค์การได้ พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป