วันนี้ (20 ม.ค. 65) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. และ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม

นายอรรถพล กล่าวว่า ปตท.ได้สนับสนุนส่วนลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย คิดเป็นจำนวน 810 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาสัญญา 10 ปี (2565-2575) เพื่อสนับสนุนการให้บริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนผู้โดยสารรถไฟในประเทศและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป