วันที่ 19 ม.ค.65 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม โดยก่อนการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้ง ให้นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

นายชวน ยังแจ้ง ถึงการลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ของนายสุพล ฟองงาม และนายสันติ กีระนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นหนังสือขอลาออก เมื่อวันที่ 19 มกราคม เป็นผลให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 111 (3) คือ ลาออก และทำให้ปัจจุบันมีส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน 473 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ 237 คน

ทั้งนี้นายชวน ยังกล่าวสวัสดีปีใหม่ กับส.ส. และระบุว่าสัปดาห์นี้จะประชุมต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 มกราคม ส่วนการประชุมสัปดาห์หน้านั้นจะหารืออีกครั้ง อย่างไรก็ดีขณะนี้เหลือเวลาอีก 5 สัปดาห์ จะหมดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ในปีที่ 3 ดังนั้นต้องพิจารณาเพื่อกำหนดวาระพิจารณาว่าเรื่องใดจะพิจารณาบ้างเพื่อเป็นประโยชน์.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายชวน ได้เข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ หลังจากที่มีส ส.ส.ลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 317 คน ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีทั้งสิ้น 473 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล ได้ลุกขึ้นขอให้นายชวน ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเป็นองค์ประชุมด้วยได้หรือไม่ ทำให้นายชวนกล่าวว่า ไม่น่าถามเลย