วันที่ 19 ม.ค.2565 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนตัว ข้อความว่า จากกรณีที่นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปรายเกี่ยวกับประเด็น การทุจริตตอนหนึ่งว่า “ที่ผ่านมาการปฏิวัติ หรือเมื่อพูดถึงการปฎิรูป สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญ คือ การทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง เพราะมองว่าการเลือกตั้งต้องทำให้สุจริตเที่ยงธรรม แต่ 7-8 ปี จนถึงปัจจุบันพบว่าวงจรอุบาทว์ของการทุจริตเลวร้ายกว่าเดิม จะมีคนที่ออกมาพูด จนบางคนพูดตายคาสภา ยังแก้ไม่ได้”

ซึ่งเนื้อหาของการอภิปรายนั้น สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในชาติให้หมดสิ้นไปได้ ซึ่งสวนทางกับแนวทางของรัฐธรรมนูญ ปี2560 ที่มีการสร้างกระแสมาโดยตลอดว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง แต่ไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการโกงได้จริง เป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อ และสร้างวาทกรรมการปราบโกง เพื่อหวังผลให้ประชาชนหลงเชื่อ และต้องการให้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ผ่านประชามติไปได้อย่างสะดวก เพื่อนำไปเป็นข้ออ้าง สร้างความชอบธรรม ในการสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญ จนบัดนี้สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่า รัฐธรรมนูญ ปี2560 ฉบับปราบโกง ไม่สามารถปราบโกงได้จริง และการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน

นับว่าเป็นการรัฐประหารที่ล้มเหลว ถอยหลังเข้าคลอง เป็นการสูญเปล่า เสียของ และไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชน ภายใต้ชื่อ กปปส.เลย