วันที่ 18 มกราคม 2565 นายวุฒิชัย วงษ์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต )พะวอ อ .แม่สอด จ ตาก ,จ.ส.ต.เพชร เขียววงษ์ ประธาน สภาอบต.พะวอ, พร้อมทีมงานบริหาร อบต.พะวอ และ ส.อบต พะวอ เช่นนายรำไพ เหมือยมะโน ส.อบต. หมู่ 2. ,นายศรีวิชัย นิติธรรมคีรี ส.อบต.หมู่.8 ได้เดินทางลงพื้นที่ไปดูสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมา ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่พังชำรุดเสียหายทรุดตัวอย่างหนัก และอาจจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจร เดินทางไป-มาในการข้ามลำห้วยแม่ละเมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนที่ต้องการให้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาในการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กตัวใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่

นายวุฒิชัย วงษ์ถา นายก อบต .พะวอ กล่าวว่า ขอขอบคุณนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก, แขวงทางหลวงชนบทตาก ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดตาก ,หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ประสานงานกันร่วมมือกันด้วยดี ในการ นำสะพานเหล็กกรือสะพาน แบริ่ง มาทำสะพานชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรผ่านไป-มาลดผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นและในพื้นที่ และตนเองในฐานะ ผู้บริหารท้องถิ่นอบต.พะวอ จึงฝากขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เร่ง ประสานงานนำงบประมาณมาสร้างสะพาน คสล.ตัวใหม่ อย่างเร่งด่วนต่อไป เพราะชาวบ้าน กลัวว่าเมื่อถึงฤดูฝนอีกครั้ง สะพานตัวเก่าอาจจะทรุดตัวลงไปอีก ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหาย และผลกระทบต่างๆ ตามมา ที่เป็นอันตรายต่อการใช้สะพานตัวเดิม จึงขอกราบวิงวอน เร่งนำงบประมาณ มาสร้างสะพานข้ามบำห้วยแม่ละเมา ตัวใหม่ ให้กับท้องถิ่นตำบลพะวอ โดยเร็ว