ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า วันนี้ (15 ม.ค.65) พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.พนักงานเก็บค่าโดยสารธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 68 แสมดำ-บางลำพู เพศหญิง อายุ 21 ปี 2.พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) สาย 76 แสมดำ-ประตูน้ำ เพศหญิง อายุ 26 ปี 3.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 76 เพศหญิง อายุ 25 ปี 4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 140 แสมดำ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพศหญิง อายุ 25 ปี 5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 141 แสมดำ-จุฬาฯ เพศหญิง อายุ 42 ปี นอกจากนี้ได้พักการใช้งานรถเมล์รวม 11 คัน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถและท่าปล่อยรถเมล์ รวมทั้งให้พนักงานที่ใกล้ชิดไปตรวจเชื้อฯ

ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ (เม.ย.64-ม.ค.65) จำนวน 1,282 ราย กำลังรักษา 23 ราย กลับบ้านแล้ว 1,252 ราย เสียชีวิต 7 ราย ทั้งนี้ ขสมก.ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัดได้แก่ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์ ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถเมล์ด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง