“ทิดสมปอง” หรือ อดีตพระมหาสมปอง โพสต์ข้อความผ่าน เพจแม่ปอง ระบุว่า... สำหรับผม พระมหาสมปอง หรือนายสมปอง ต่างกันแค่เครื่องนุ่งห่ม เพราะสมปองก็คือสมปอง ไม่มีใครหรืออะไรเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนผมได้