วันที่ 14 ม.ค.65 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา แพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 141 ราย เป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่ 128 ราย และการติดเชื้อในพื้นที่ 13 ราย ป่วยสะสม 35,672 ราย รักษาหาย 33,847 ราย ยังรักษาอยู่ 1,536 ราย เสียชีวิตสะสม 289 ราย ทั้งนี้ ได้ควบคุมการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง ซึ่งเป็นศูนย์คัดแยกและกระจายพัสดุจดหมายในพื้นที่เขต 3 นำส่งปลายทาง จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 24 ธ.ค.64 เป็นลูกจ้างแผนกลำเลียงและขนส่ง มีอาการไข้ เวียนศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกาย วันที่ 26 ธ.ค. อาการไม่ดีขึ้น ซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจเอง ปรากฏผลบวก วันที่ 27 ธ.ค ไปตรวจที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ยืนยันติดเชื้อ ต่อมาพบผู้ป่วย 2 ราย เป็นคนในครอบครัว 2 ราย แต่ไม่ได้รายงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับทราบ วันที่ 30 ธ.ค หน่วยงานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะจีน มีผู้เข้าร่วม 60 คน รับประทานอาหารกันจากนั้นพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในแผนกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 5 ราย แผนกลำเลียงและขนส่ง 8 ราย รวมป่วยสะสม 15 ราย ทีมสอบสวนโรคสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่จัดการควบคุมโรคมิให้แพร่ระบาดและเฝ้าระวังลูกจ้างและพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 230 คน