จากกรณีที่บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) และบริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้มอบอำนาจให้ตัวแทนทำการยื่นฟ้องเลขาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฐานออกคำสั่งทางปกครอง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยยื่นฟ้องและขอศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา 1)พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง 2)ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับลงวันที่ท 16 กรกฎาคม 2564 ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คดีหรือจนกว่าศาล จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษา เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ต่อเรื่องนี้ เมื่อเวลา 10..00 น.ของวันนี้(14ม.ค. 64)ที่ห้องพิจารณาคดี11 ศาลปกครองกลาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองคือ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และบมจ.ไทยประกันภัยได้เดินทางงมารับฟังศาลพิจารณาของศาลว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ผู้ถูกฟ้องคดีเข้ารับฟังด้วย ท่ามกลางสื่อมวลชนให้ความสนใจดักรอทำข่าวที่ศาลปกครองจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ปรากฏว่า ศาลปกครองกลางได้เริ่มต้นเวลา10.00น.ได้เปิดโอกาสให้มีการซักถามเรื่องราวความเป็นมาของทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีในการฟ้องคดี พร้อมทั้งให้ทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจงเหตุผล ซึ่งศาลปกครองกลางได้ใช้เวลาตั้งแต่เวลา 10.00 น.จนถึงเวลา14.30น. จึงเสร็จสิ้นลง โดยในวันนี้ยังไม่มีการชี้ขาดของศาลปกครองกลางออกมาว่า ศาลปกครองกลางจะประทับรับฟ้องเป็นคดีหรือไม่แต่อย่างใด โดยคงจะต้องรอนัดหมายมาฟังคำพิจารณาในครั้งต่อไปตามที่สาลนัดหมายอีกที ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯคปภ. เปิดเผยภายหลังกำลังจะเดินทางกลับว่า วันนี้เป็นการนัดไต่สวนว่าศาลจะรับคำฟ้อง หรือเปล่า เพราะฉะนั้นศาลก็ให้เราชี้แจงตามประเด็นที่ศาลถาม และยื่นพยานหลักฐานไป ซึ่งทางศาลก็ถามฝั่งตรงข้าม แต่คงจะบอกรายละเอียดให้ไม่ได้ โดยศาลให้รอการนัดของศาลอีกที เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก วันนี้เราเอาคำชี้แจงของเรามอบให้ไป และเอาในส่วนของบุคคลที่เป็นพยานเข้ามาชี้แจงตามข้อสงสัยที่ศาลถาม ขณะนี้เรายังไม่ได้ยื่นคำให้การ เพียงแต่เรายื่นคำชี้งแจงไปเท่านั้น ซึ่งเรามีเอกสารต่างๆมอบให้ไป ขั้นตอนจากนี้ไปก็คงจะเป็นดุลยพินิจของศาล โดยหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องของเขาฟังขึ้น ศาลก็พิจารณาตามคำขอของเขา ซึ่งหนึ่งในคือ คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถ้าเผื่อศาลสั่งรับ ศาลก็จะมีการนัดไต่สวนก่อน “เราชี้แจงเต็มที่แล้ว ว่า ประชาชนเขาลำบาก สถานการณ์ อะไรที่เราช่วยได้ ผมก็ทำเต็มที่ ซึ่งผมก็จะสู้ตามกติกาของกฎหมาย” ดร.สุทธิพล กล่าว