สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศาลฎีกาของสหรัฐฯ มีคำสั่งให้ระงับการบังคับใช้คำสั่งของประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ที่กำหนดให้พนักงานของบริษัทเอกชนรายใหญ่ในประเทศ ที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 การสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกสัปดาห์ ซึ่งคำสั่งของประธานาธิบดีไบเดนดังกล่าว ประกาศบังคับใช้เมื่อ พ.ย.ปีที่แล้ว โดยศาลฎีกา ระบุว่า คำสั่งของประธานาธิบดีไบเดนข้างต้น ถือเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตของรัฐบาล แต่รัฐบาลสามารถใช้คำสั่งดังกล่าวในการบังคับใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสถานพยาบาลได้ เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล