วันที่ 14 ม.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน 52 ราย โดยติดเชื้อภายในจังหวัด 49 ราย ต่างจังหวัด 3 ราย พบในพื้นที่ - อ.เมืองเชียงราย 32 ราย (ต.รอบเวียง 12 ราย, ต.บ้านดู่ 5 ราย, ต.ริมกก 3 ราย, ต.ท่าสาย 3 ราย, ต.เวียง 3 ราย, ต.ท่าสุด 2 ราย, ต.นางแล 1 ราย, ต.สันทราย 1 ราย, ต.ห้วยสัก 1 ราย ต.ป่าอ้อดอนชัย 1 ราย) - อ.แม่สาย 9 ราย (ต.แม่สาย 5 ราย, ต.โป่งงาม 2 ราย, ต.โป่งผา 1 ราย, ต.เวียงพางคำ 1 ราย) - อ.เวียงชัย 3 ราย (ต.ผางาม 1 ราย, ต.เวียงเหนือ 3 ราย, ต.เวียงชัย 1 ราย) - อ.แม่จัน 1 ราย (ต.ท่าข้าวเปลือก 1 ราย) - อ.เชียงแสน 1 ราย (ต.เวียง 1 ราย) - อ.พญาเม็งราย 1 ราย (ต.ตาดควัน 1 ราย) - อ.แม่สรวย 1 ราย (ต.แม่สรวย 1 ราย) - อ.เวียงเชียงรุ้ง 1 ราย (ต.ทุ่งก่อ 1 ราย) ทั้งนี้ พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม 261 ราย ในจังหวัด 259 ราย (3 อันดับสูงสุด อ.เมือง 174 ราย อ.เวียงป่าเป้า 21 ราย อ.แม่ฟ้าหลวง 15 ราย) ต่างจังหวัด 2 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 ในจังหวัด 378 ราย ต่างจังหวัด 60 ราย รวม 438 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 1,850 ราย ต่างจังหวัด 5 ราย รวม 1,855 ราย การรักษาผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 26 ราย กำลังรักษา 364 ราย รักษาหายสะสม 71 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 27 ราย กำลังรักษา 1,710 ราย รักษาหายสะสม 145 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตยอดสะสม (RT-PCR) 3 ราย (ATK) 0 ราย