วันที่ 13 ม.ค.65 ที่หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองยโสธร โดยนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร (ผอ.ศอ.จสอ.พระราชทาน อำเภอเมืองยโสธร) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ พนักงาน ลูกจ้างที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองยโสธร ร่วมกระทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำนวยความสะดวกการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แสดงความจำนงที่จะบริจาคโลหิตจำนวน 301 คน ผ่านเกณฑ์ 242 คน และผู้บริจาค อวัยวะ 3 คน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของจังหวัดยโสธรอย่างเคร่งครัด