วันที่ 11 ม.ค.65 ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พร้อมขอชื่นชมและแสดงความเสียใจกับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำหน่วยในเรื่องการดูแลสิทธิของกำลังพลให้ดูแลอย่างครอบคลุม ชี้แจงเรื่องสิทธิต่างๆให้กำลังพลได้เข้าใจในการดำเนินการ และยึดถือแนวทางการปฏิบัติเหมือนในปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้ผู้บังคับหน่วย และส่วนที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกำลังพล เพิ่มความระมัดระวัง เพิ่มความเข้มในการการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ทั้งกองกำลังป้องกันชายแดน และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังคงมีความพยายามที่จะก่อเหตุก่อกวนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหน่วยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันเฝ้าระวังอย่างดีที่สุด นำอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล นอกจากนี้ให้หน่วยได้ตรวจสอบพฤติกรรม และพิจารณาปฏิบัติงานของกำลังพล ต้องไม่สร้างเงื่อนไข และยึดถือยุทธศาสตร์คนดี การมีส่วนร่วม และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้หน่วยได้ตรวจสอบกำลังพล เจ้าหน้าที่ ซึ่งหากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้เร่งดำเนินการ สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และรีบดำเนินการอย่างเร็วที่สุด

จากนั้นพล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะเดินทางต่อไปยังท่าเรือด่านศุลกากรตากใบ เพื่อตรวจแนวชายแดนไทย-มาเลเซียตามลำน้ำโกลก พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแผนการสกัดกั้นตามแนวชายแดน/การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก และการก่อสร่างรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา,ฐานปฏิบัติการบ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พร้อมกันนี้ได้พบปะมวลชนในพื้นที่ ก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ณ หลักเขตแดนที่ 45/83 (No Man Land) บ้านสวนส้ม ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อย ป้องกันชายแดนที่ 1 บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา