บุรีรัมย์ ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 162 ราย ส่วนใหญ่พบติดในพื้นที่จังหวัด 133 ราย ในจำนวนนี้มากสุด อ.เมืองบุรีรัมย์ 62 ราย ยังรักษาอยู่ 1,053 ราย ผู้ป่วยเตียงสีเหลืองเต็ม

วันที่ 11 ม.ค.65 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ (โควิด-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-10 ม.ค.65 ว่า วันนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 162 ราย โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อพบในพื้นที่จังหวัด 133 ราย ในจำนวนนี้พบมากที่สุดในพื้นที่ อ.เมือง 62 ราย และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 29 ราย ซึ่งติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยงทั้งหมด รวมยอดผู้ป่วยสะสมระลอกมกราคม 1,053 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ยังรักษาอยู่ 1,053 ราย กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 162 ราย กระจายใน 15 อำเภอ จากทั้งหมด 23 อำเภอ แยกเป็น ผู้ติดเชื้อพบในพื้นที่อำเภอเมือง 79 ราย (ในพื้นที่ 62 ราย), อ.นางรอง 8 ราย (ในพื้นที่ 8 ราย), อ.ละหานทราย 1 ราย (ในพื้นที่ 1 ราย), อ.ลำปลายมาศ 11 ราย (ในพื้นที่ 6 ราย), อ.สตึก 40 ราย (ในพื้นที่ 39 ราย), อ.กระสัง 2 ราย (ในพื้นที่ 1 ราย), อ.บ้านกรวด 5 ราย (ในพื้นที่ 5 ราย), อ.โนนสุวรรณ 1 ราย (ในพื้นที่ 1 ราย), อ.บ้านด่าน 2 ราย (ในพื้นที่ 2 ราย), อ.พลับพลาชัย 8 ราย (ในพื้นที่ 8 ราย), อ.คูเมือง 1 ราย, อ.หนองกี่ 1 ราย, อ.ปะคำ 2 ราย และ อ.โนนดินแดง 1 ราย

ทั้งนี้ อำเภอที่ไม่พบพบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ เป็นเวลาระยะมากกว่า 28 วัน มี 1 อำเภอ ได้แก่ อ.แคนดง ส่วนอำเภอที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ ช่วง 1-7 วัน มี 12 อำเภอ ได้แก่ อ.นาโพธิ์, อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อ.พุทไธสง, อ.คูเมือง, อ.ห้วยราช, อ.หนองหงส์, อ.หนองกี่, อ.ชำนิ, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.ประโคนชัย, อ.ปะคำ และ อ.โนนดินแดง ขณะเดียวกันมีอำเภอที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ วันนี้ มี 10 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านด่าน, อ.สตึก, อ.ลำปลายมาศ, อ.เมือง, อ.กระสัง, อ.นางรอง, อ.โนนสุวรรณ, อ.พลับพลาชัย อ.ละหานทราย และ อ.บ้านกรวด

ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทั้งหมด 134 ราย แยกเป็นรายใหม่ 10 ราย และรายเก่า 124 ราย

สถานการณ์เตียง ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์ เตียงทั้งหมด 3,729 เตียง ครองเตียง 1,044 เตียง เหลือเตียงว่าง 2,685 เตียง แยกเป็น ผู้ป่วยเตียงสีแดง ทั้งหมด 23 เตียง ครองเตียง 10 เตียง มีเตียงว่าง 13 เตียง ผู้ป่วยเตียงสีเหลือง ทั้งหมด 217 เตียง ครองเตียง 217 เตียง ไม่มีเตียงว่าง และ ผู้ป่วยเตียงสีเขียว ทั้งหมด 3,489 เตียง ครองเตียง 817 เตียง เหลือเตียงว่าง 2,672 เตียง