วันนี้จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47 ราย ตรวจ ATK เป็นบวกพุ่ง 257 ราย พบมากในอำเภอเมืองเชียงรายถึง 118 ราย

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อตรวจยืนยัน
RT-PCR จำนวน 47 ราย โดยติดเชื้อภายในจังหวัด 38 ราย พบในพื้นที่

- อ.เมืองเชียงราย 30 ราย (ต.บ้านดู่ 12 ราย, ต.รอบเวียง 10 ราย, ต.ริมกก 3 ราย, ต.สันทราย 2 ราย, ต.แม่ข้าวต้ม 1 ราย, ต.ป่าอ้อดอนชัย 1 ราย, ต.นางแล 1 ราย)
- อ.แม่สาย 3 ราย ( ต.โป่งผา 1 ราย, ต.แม่สาย 1 ราย, ต.โป่งงาม 1 ราย)
- อ.พญาเม็งราย 1 ราย (ต.ตาดควัน)
- อ.เทิง 1 ราย (ต.ตับเต่า)
- อ.แม่จัน 1 ราย (ต.แม่คำ)
- อ.พาน 1 ราย (ต.ป่าหุ่ง)
- อ.ขุนตาล 1 ราย (ต.ต้า)

ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/รับมารักษา +9 ราย (เชียงใหม่ 3 ราย กทม. 2 ราย ภูเก็ต 1 ราย พะเยา 1 ราย ขอนแก่น 1 ราย ปัตตานี 1 ราย)

ทั้งนี้พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +257 รายในจังหวัด 257 ราย 3 อันดับสูงสุด อ.เมือง 118 ราย อ.แม่ฟ้าหลวง 30 ราย อ.เวียงป่าเป้า 18 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 ในจังหวัด 220 ราย ต่างจังหวัด 46 ราย รวม 266 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 1,089 ราย ต่างจังหวัด 2 ราย รวม 1,091 ราย

การรักษา ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +6 ราย กำลังรักษา 248 ราย รักษาหายสะสม 18 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +45 ราย กำลังรักษา 1,046 ราย รักษาหายสะสม 45 ราย