วันที่ 13 ก.พ.ที่บริเวณหัวมุมสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตจุฬาและบุคคลทั่วไปร่วมกันจุดเทียนไวอาลัยให้กับเสือดำที่ถูกยิงตายจากเหตุการณ์ล่าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม "สัตว์ในทุ่งใหญ่ต้องไม่ตายฟรี" เปิดพื้นที่ให้นิสิตจุฬาและบุคคลทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้กับสังคมถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่า