ทต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จัดสืบสานประเพณีตักบาตรทางเรือ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองช่วงปีใหม่ และฟื้นวิถีชีวิตคนกับสายน้ำ

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ อุทยานน้ำห้วยตะแบก บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายมานพ จูประโคน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกขมิ้น พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านศรีสมบูรณ์ กับหมู่บ้านใกล้เคียง ที่เดินทางมากันเป็นครอบครัวและหมู่คณะ รวมถึงคู่หนุ่มสาว ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมกันทำบุญตักบาตร ในงานประเพณีทำบุญตักบาตรทางเรือ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 ซึ่งเทศบาลตำบลโคกขมิ้น จัดขึ้น

โดยได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์-สามเณรจากวัดบ้านศรีสมบูรณ์ และวัดต่างๆรวมจำนวน 10 รูป นั่งในเรืออีโปง เรือปั่นเป็ด และเรือปั่นรูปสัตว์ต่างๆ พายออกมารับบิณฑบาตร ตามแพท่องเที่ยวต่างๆจำนวน 7 หลัง ที่จอดอยู่ริมน้ำ สร้างความตื่นตาตื่นใจ และความแปลกใหม่ให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ เนื่องจากในทุกปีประชาชนจะรออยู่ริมตลิ่ง เพื่อรอตักบาตรพระที่พายเรืออีโปงออกมารับบิณฑบาตร

แต่ปีนี้ประชาชนที่มาใส่บาตร จะต้องไปนั่งรออยู่ตามแพท่องเที่ยวที่จอดอยู่ริมน้ำ เพื่อรอตักบาตรรับพระสงฆ์ที่พายเรืออีโปงกับเรือปั่น ออกมารับบิณฑบาตร เนื่องจากในปีนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงห้วยตะแบก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสายสำคัญที่ชาวบ้านในพื้นที่ ต.โคกขมิ้น กับ ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย ได้ใช้ประโยชน์มาหลายชั่วอายุคน ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค จับปลา เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำนา และผลิตประปา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ หรือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ ต.โคกขมิ้น

นายมานพ จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น ระบุว่า ประเพณีการทำบุญตักบาตรทางเรือนี้จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 ซึ่งเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทย ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา ด้วยการทำบุญตักบาตรมาแต่ครั้งอดีตกาลตลอดจนถึงปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นความเป็นรากเหง้าแก่นแท้ของความเป็นไทย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คน ที่มีความสำคัญกับสายน้ำ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ของอุทยานน้ำห้วยตะแบก บ้านศรีสมบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้สำหรับโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ อุทยานน้ำห้วยตะแบก บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลโคกขมิ้น ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำห้วยตะแบก โดยมีการขุดลอกขึ้นใหม่ เพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และจัดสวนหย่อม รวมถึงส่งเสริมการจัดท่องเที่ยวแบบแพทะเลสาบ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ และพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน จากการเช่าแพ การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และให้บริการด้านท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนร่วมกันจัดระเบียบดูแลเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยในทุกด้าน รวมถึงปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย.