ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565 นายอมร คูเมือง รองปลัดเทศบาลตำบลเดิดได้น้ำเครื่องดื่มชูกำลังและกาแฟมอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อปพร.และทหารที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าเวรให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 รวม 7 วันเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และการตั้งจุดให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามแนวทาง"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "