ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่พระอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์(พระอารามหลวง) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 จังหวัดตรัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธี ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระพรหมจริยาจารย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล

จากนั้น ประธานในพิธีได้ต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ถวายประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนมงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ เจริญจิตตภาวนา และประธานในพิธีได้ลั่นฆ้องชัย จำนวน 9 ครั้ง ก่อนที่พระสงฆ์จะเจริญชัยมงคลคาถา(บทชยันโต) ต้อนรับปีใหม่ ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ต่อด้วยพิธีกรวดน้ำรับพร พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้จังหวัดตรังได้จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 จังหวัดตรัง ขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล เกิดความสุขสงบในจิตใจของประชาชน เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์