นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะประธาน CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นำสมาชิก CSR Club เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยของซีพีเอฟ ซึ่งมีกระบวนการผลิตไส้กรอกและอาหารสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยี Automation&Robotic ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการ พร้อมฟังการบรรยายเรื่องเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย โดยมีนายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ ณ โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ