คอลัมน์ ดวงวันนี้ อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา ประจำวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 แรม 13 ค่ำ เดือน 1 ปีจอ วันนี้ฤกษ์ .49 สีเทาฟ้า ดาว 7 6 9 อักษร จ.ร.ท. เลขเด่น 8 1 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์
วันนี้การเสี่ยงดี แต่เรื่องการงานมักมีโอกาสได้ตำแหน่งดี หนี้สินการเงินตกลงกันได้ดี การค้าอาหารเครื่องดื่มร่ำรวย ความรักได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ การเดินทางจะมีโชคที่ดีในการเสี่ยง กิจการทัวร์รายได้ดี ด้านการศึกษาการเรียนการสอบได้ผลดี กิจการเสริมสวยจะมีรายได้เพิ่ม สุขภาพดี ฤกษ์.39 สีฟ้าดำ ดาว 9 6 5 อักษร พ.ส.ท. เลขเด่น 8 9 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันจันทร์
วันนี้การค้าอาหารเครื่องดื่มรวยดี การงานมีความก้าวหน้า การค้าที่ดินหรืองานก่อสร้างดีขึ้น การเงินหมุนเวียนคล่องดีมาก ในด้านหนี้สินการเงินสามารถตกลงกันได้ ในครอบครัวยังมีปัญหาตกลงกันได้ดี การตัดเย็บหรือการส่งออกร่ำรวยดี การเสี่ยงหรือการลงทุนจะรวย เดินทางมีโชค กิจการทัวร์ดี สุขภาพดี ฤกษ์.56 สีดำเทา ดาว 9 5 7 อักษร ป.พ.ร. เลขเด่น 5 7 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันอังคาร
วันนี้กิจการมือถือดีมาก การงานดีขึ้น จะทำอะไรมักมีสมหวังราบรื่น ปัญหาทุกอย่างจะสามารถแก้ไขสำเร็จดีเยี่ยม จะทำอะไรต้องอาศัยความฉลาด การเงินติดขัดหมุนผ่านสะดวก การแต่งงานจะมีการกำหนดเรียบร้อยแล้ว การเดินทางไกลจะมีโชคที่ดีร่ำรวยและมีความสำเร็จ สุขภาพต้องออกกำลังประจำ ฤกษ์.41 สีดำฟ้า ดาว 5 7 8 อักษร จ.อ.ม.เลขเด่น 7 2 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันพุธ
วันนี้การค้าเสื้อผ้ารวยดี งานทุกอย่างก้าวหน้า หน้าที่การงานหรือตำแหน่งจะมีความสำเร็จ ด้านการเงินมีการใช้จ่ายสูงมากและก็จะสามารถหมุนได้ดี ความรักมีความสำเร็จสมหวังพร้อมที่จะมีการแต่งงานกัน การเดินทางไกลปลอดภัยมีลาภ ครอบครัวดีมีความสุขมาก การเสริมสวยดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง ฤกษ์.39 สีน้ำเงินดำ ดาว 6 9 7 อักษร ป.ส.จ. เลขเด่น 4 8 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันพฤหัส
วันนี้การค้าอาหารดีมาก งานจะต้องแก้ไขเรียนบร้อย การงานการบันเทิงดีขึ้นมาก การก่อสร้างเรื่องที่ดินร่ำรวยดีขึ้น การเงินหนี้สินตกลงกันได้เรียบร้อย ปัญหาครอบเข้าใจกันได้ดีมาก ความรักของคนโสดสมหวัง การเดินทางไกลจะมีความสำเร็จหรือมีการโยกย้ายดีขึ้น การเรียนการสอบใช้ได้ สุขภาพดีขึ้น ฤกษ์.56 สีม่วงแดง ดาว 9 2 3 อักษร พ.อ.ส. เลขเด่น 7 8 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันศุกร์
วันนี้การเสี่ยงลงทุนดี งานมีความก้าวหน้ารายได้สูงขึ้น รายได้จากการงานจะมีความมั่นคง การเงินมั่นคงมีรายได้หรือมีหลักทรัพย์พร้อมทุกอย่าง ความรักความสุขมีความสำเร็จ การเมืองการค้ามีความสำเร็จ การเดินทางไกลมีความสำเร็จมีโชคดี เพราะมีปัญหาการเงินลงทุน การสอบผ่าน สุขภาพดี ฤกษ์.59 สีฟ้าดำ ดาว 8 9 1 อักษร อ.จ.ร.เลขเด่น 9 2 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันเสาร์
วันนี้การขายอาหารดี งานทั่วไปจะสำเร็จ มีปัญหาหนี้สินสามารถแก้ไขได้ดี กิจการค้าอาหาร่ำรวย การตัดเย็บร่ำรวยดีมาก
ต่อไป ความรักมักเกิดจากการงานใกล้ชิดกันมาก การกำหนดกากรแต่งงานในเร็ววันนี้ ครอบครัวช่วยกันทำงานภายในครอบครัว การเดินทางโยกย้ายสำเร็จดี สุขภาพดีขึ้นมาก ฤกษ์.59 สีดำฟ้า ดาว 5 4 9 อักษร ป.ด.ส.เลขเด่น 8 2 มีลาภ