นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ใกล้ปิดเทอม จะพบเด็กจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นจำนวนมาก ข้อมูลเฝ้าระวังกรมฯ ปี 60 พบเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิต 33 เหตุการณ์ เกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถึง 21 เหตุการณ์ และมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถึง 15 เหตุการณ์ หรือร้อยละ 71.4สาเหตุหลักเกิดจากชวนไปเล่นน้ำเป็นกลุ่ม และเด็กขาดทักษะเอาชีวิตรอดในน้ำ และการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น สระเก็บน้ำ บ่อขุดเพื่อการเกษตร ฝายทดน้ำ อ่างเก็บน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ปักป้ายเตือน กั้นรั้ว ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ

ทั้งนี้ เด็กจมน้ำยังเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยต่ำกว่า 15 ปี ข้อมูลก.สาธารณสุขปี 60 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง 708 คน มากสุดช่วงปิดเทอม (มี.ค.–พ.ค.) เกือบครึ่งเป็นกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปีมากที่สุด และช่วงนี้ใกล้จะปิดเทอมแล้ว จึงแนะนำให้ทุกชุมชนดำเนินการ ดังนี้ 1.สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน 2.เฝ้าระวังแจ้งเตือนในชุมชน เช่น ประกาศเสียงตามสาย ตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ำลำพัง 3.จัดการแหล่งน้ำเพื่อให้ปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว ติดป้ายคำเตือน จัดอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง (แกลลอนเปล่าผูกเชือก ขวดน้ำพลาสติกเปล่า ไม้) 4.สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตราย ผู้ปกครองควรเตือน-สอนให้เด็ก เช่น ไม่เล่นใกล้แหล่งน้ำ รู้จักประเมินแหล่งน้ำ เช่น ความลึก ความตื้น และกระแสน้ำ เป็นต้น