บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดย จินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่ 4 จากขวา) มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่องให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ และโรงเรียนวัดปราสาท ภายใต้โครงการ “อิมแพ็ค ปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอน รวมถึงช่วยสร้างการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น