คน กทม. มอบดอกไม้แทนความรักในวันวาเลนไทน์มากที่สุด อยากฉลองวันวาเลนไทน์กับ ณเดชน์ คูกิมิยะ, BNK48, อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,212 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อวันวาเลนไทน์ ว่าวันนักบุญวาเลนไทน์ (อังกฤษ: Saint Valentine's Day) หรือที่มักเรียกว่า วันวาเลนไทน์ (อังกฤษ: Valentine's Day) ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวาเลนไทน์มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศทางตะวันตก แต่ในประเทศไทยวันวาเลนไทน์กลับได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันมีบางกลุ่มที่มีค่านิยมวันแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ในแบบผิด ๆส่ง ผลกระทบต่อค่านิยมทางจริยธรรมและศีลธรรมของสังคมไทย ค่านิยมใหม่เรื่องความรัก และการมีความสัมพันธ์กัน โดยที่ยังไม่ตกลงนับถือกันเป็นคู่ชีวิต หรือทำเพื่อความสนุกสนาน ถือว่าเป็นค่านิยมที่ผิดในสังคมไทย โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าวันวาเลนไทน์เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลในสังคมไทย ร้อยละ 53.5 อันดับที่สองคือไม่ใช่ ร้อยละ 26.1 อันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.4 และให้ความสำคัญในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 54.1 อันดับที่สองคือไม่ให้ความสำคัญ ร้อยละ 24.9 และอันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.0

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าอยากอยู่ด้วยกับคนรัก/แฟน ในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 43.0 อันดับที่สองคือคนในครอบครัว ร้อยละ 32.0 และอันดับที่สามคือเพื่อนๆ ร้อยละ 16.3

คิดว่าจะมอบของขวัญในวันวาเลนไทน์เป็นดอกไม้หรือช่อดอกไม้มากที่สุด ร้อยละ 21.0 อันดับที่สองคือช็อกโกแลต เค้ก คุกกี้ ร้อยละ 19.7 อันดับที่สามคือ เครื่องประดับ(สร้อย/แหวน/นาฬิกา) ร้อยละ 15.3 อันดับที่สี่คือตุ๊กตา ร้อยละ 13.0 และอันดับที่ห้าคือไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.7

และคิดว่าอยากพาคนที่ท่านรักจะไปในวันวาเลนไทน์ไปที่ ร้านอาหาร มากที่สุด ร้อยละ 34.6 อันดับที่สองคือห้างสรรพสินค้าร้อยละ 25.7 อันดับที่สามคือ บ้าน ร้อยละ 18.9

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากไปฉลองวันวาเลนไทน์กับบุคคลใดมากที่สุด อันดับที่หนึ่งคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 12.0 อันดับที่สองคือ BNK48 ร้อยละ 8.5 อันดับที่สามคือ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ร้อยละ 8.4 อันดับที่สี่คือมาริโอ้ เมาเร่อ ร้อยละ 7.6 และอันดับที่ห้าคือ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ร้อยละ 7.1

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดอย่างไรที่มีคนกล่าวว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด อันดับที่หนึ่งคือ เห็นด้วย ร้อยละ 42.3 อันดับที่สองคือ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.5 และอันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.2

และมีการวางแผนในการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 39.7 อันดับที่สองคือไม่มีการวางแผนร้อยละ 38.1 และอันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.2

รายละเอียดของการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์

1. ท่านทราบหรือไม่ว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักบุญวาเลนไทน์ที่เป็นนักบวชในศาสนาคริสต์
ทราบ ร้อยละ 55.5
ไม่ทราบ ร้อยละ 31.4
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.1

2. ท่านให้ความสำคัญในวันวาเลนไทน์หรือไม่
ให้ความสำคัญ ร้อยละ 54.1
ไม่ให้ความสำคัญ ร้อยละ 24.9
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.0

3. ท่านคิดว่าวันวาเลนไทน์เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลในสังคมไทยหรือไม่
ใช่ ร้อยละ 53.5
ไม่ใช่ ร้อยละ 26.1
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.4

4. ท่านคิดว่าท่านจะมอบของขวัญในวันวาเลนไทน์เป็นอะไร
ดอกไม้หรือช่อดอกไม้ ร้อยละ 21.0
ช็อกโกแลต เค้ก คุกกี้ ร้อยละ 19.7
ตุ๊กตา ร้อยละ 13.0
เครื่องประดับ(สร้อย/แหวน/นาฬิกา) ร้อยละ 15.3
น้ำหอม ร้อยละ 5.9
เสื้อยืดคู่รัก ร้อยละ 5.0
ของที่ทำด้วยตัวเอง Hand Made ร้อยละ 9.4
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.7

5. ท่านคิดว่าท่านอยากไปฉลองวันวาเลนไทน์กับบุคคลใด มากที่สุด
ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 12.0
วง BNK48 ร้อยละ 8.5
อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ร้อยละ 8.4
มาริโอ้ เมาเร่อ ร้อยละ 7.6
ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ร้อยละ 7.1
เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร ร้อยละ 6.8
ตูน บอดี้สแลม ร้อยละ 6.7
ใบเตย อาร์สยาม ร้อยละ 6.2
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 5.9
บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ร้อยละ 5.9
อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ร้อยละ 5.3
เจมส์ จิรายุ ร้อยละ 4.9
ชมพู่ อารยา เอ. ฮาร์เก็ต ร้อยละ 4.1
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 3.8
พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ร้อยละ 3.6
คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ ร้อยละ 3.2

6. ท่านอยากได้อะไรเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์
ดอกไม้หรือช่อดอกไม้ ร้อยละ 25.6
ช็อกโกแลต เค้ก คุกกี้ ร้อยละ 12.6
ตุ๊กตา ร้อยละ 9.2
เครื่องประดับ(สร้อย/แหวน/นาฬิกา) ร้อยละ 19.8
น้ำหอม ร้อยละ 6.9
เสื้อยืดคู่รัก ร้อยละ 7.8
ของที่ทำด้วยตัวเอง Hand Made ร้อยละ 6.9
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.2

7. ท่านคิดว่าท่านอยากอยู่ด้วยกับใครในวันวาเลนไทน์
คนในครอบครัว ร้อยละ 32.0
คนรัก/แฟน ร้อยละ 43.0
เพื่อนๆ ร้อยละ 16.3
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.7

8. ท่านคิดว่าสถานที่ใดที่ท่านอยากพาคนที่ท่านรักจะไปในวันวาเลนไทน์
ร้านอาหาร ร้อยละ 34.6
ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 25.7
บ้าน ร้อยละ 18.9
โรงแรม/ห้องเช่ารายวัน/โรงแรมม่านรูด ร้อยละ 8.0
หอพัก/อพาร์ทเม้นท์ ร้อยละ 4.5
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.3

9. ท่านคิดอย่างไรที่มีคนกล่าวว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
เห็นด้วย ร้อยละ 42.3
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.5
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.2

10. ท่านมีการวางแผนในการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์หรือไม่
ใช่ ร้อยละ 39.7
ไม่ใช่ ร้อยละ 38.1
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.2

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

1. เพศ
ชาย ร้อยละ 46.5
หญิง ร้อยละ 53.5

2. อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 12.3
21 – 25 ปี ร้อยละ 17.2
26 – 30 ปี ร้อยละ 18.6
31 – 35 ปี ร้อยละ 18.2
36 – 40 ปี ร้อยละ 17.4
41 - 45 ปี ร้อยละ 10.1
46 - 50 ปี ร้อยละ 4.1
มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 2.1

3. อาชีพ
นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา ร้อยละ 27.4
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.5
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 27.1
นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการส่วนตัว ร้อยละ 17.4
แม่บ้าน ร้อยละ 10.6