วันที่ 11 ก.พ. 61 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์) ที่บริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ พึ่งพาตนเอง และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได้ โดยเกษตรรุ่นใหม่จะมีอายุ 17 – 45 ปี เริ่มต้นทำการเกษตร โดยในปี 2557 มีผู้ผ่านการพัฒนาจำนวน 1,731 ราย ปี 2558 จำนวน 2,182 ราย ปี 2559 จำนวน 1,849 ราย ปี 2560 จำนวน 1,836 ราย ส่วนในปีนี้ตั้งเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3,280 ราย

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พอใจความคืบหน้าของโครงการ และชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หลายคนจบการศึกษาในระดับสูง ทั้งปริญญาโทและเอก และมาจากหลากหลายอาชีพ นายกฯ ย้ำอีกว่า การยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรจะต้องเดินไปตามแนวทางนี้ ผสมผสานกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีรายรับรายจ่าย และการออมไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์