บริษัท Skooldio องค์กรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชั่น “TCASter” อำนวยความสะดวกการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่หรือ “TCAS” ที่ Learnhub+Co-Leaning Space

หลังที่ประชุมอธิการบดีเเห่งประเทศไทยประกาศใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่หรือ TCAS (Thai University central Admission System)ในปีการศึกษา 2561 โดยทำให้เกิดระบบสอบ 1 ครั้งเเละมีรอบการรับนักศึกษา 5 รอบ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเกือบ 70 เเห่งทั่วประเทศเข้าร่วมใช้ระบบนี้
นายวิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้พัฒนาเเอพพลิเคชั่น TCASter กล่าวว่า เเอพพลิเคชั่นนี้ถือเป็นตัวช่วยรวมข้อมูลในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS เนื่องจากปัจจุบันมีสาขาวิชาให้นักเรียนเลือกกว่า 5,000 สาขา รายละเอียดหรือข้อมูลในการรับสมัครสอบ ของเเต่ละมหาวิทยาลัยก็เเตกต่างกันไป เเละมีเป็นจำนวนมาก อาจทำให้นักเรียนเกิดความสับสนได้ จึงได้พัฒนาเเอพพลิเคชั่นขึ้น โดยมีฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ ได้เเก่ ปฏิทินการสอบTCAS ซึ่งระบุตารางสอบและตารางเวลา ข้อมูลการรับสมัครทั้งจากรายชื่อมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งแสดงสถิติคะแนนสูงต่ำสุดของปีที่ผ่านมา และสถิติผู้ที่สนใจคณะเดียวกัน สถิติสัดส่วนเนื้อหาข้อสอบที่ออกบ่อย เเจ้งเตือนข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคณะที่เลือก รวมถึงรายละเอียดของแต่ละคณะว่าจะต้องใช้คะแนนสอบ อาทิ GAT-PAT,O-NET หรือวิชาสามัญเท่าใดบ้าง การคำนวนคะเเนนสอบ ซึ่งก็จะช่วยให้เด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยแอปพลิเคชั่น TCASter สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย