งบกว่า 72 ล.ปล่อยร้างสร้างมลพิษ / เผยผลสอบไม่คืบหลัง สตง.ชี้ไม่คุ้มค่า

นครพนม : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย กลุ่มพื้นที่ 3 ที่สร้างด้วยงบประมาณกว่า 72 ล้านบาท ของเทศบาลตำบลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม ในการคัดแยกขยะในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อ.นาแก อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร และ อ.วังยาง จ.นครพนม มีเป้าหมายสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งทำการก่อสร้างในพื้นที่ บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 7 ต.นาเลียง อ.นาแก เนื้อที่กว่า 70 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2554 หลังจากเดินเครื่องใช้งานได้ ประมาณ 2 ปี เกิดปัญหา ทางเทศบาลตำบลนาแก ได้หยุดเดินเครื่อง เนื่องจากมีปัญหาค่าใช้จ่าย ไม่คุ่มทุน ทำให้ถูกปล่อยร้างมานาน กว่า 5 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ภายหลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 จ.อุบลราชธานี ได้มีการเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ และมีคำสั่งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2560 ชี้มูลว่า ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่มีการใช้ประโยชน์ทั้งระบบ รวมทั้งไม่สามารถปรับปรุง หรือซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ จนเป็นเหตุทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พร้อมมีคำสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิด รวมทั้งอาญาและแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการไปตามขั้นตอน ถึงปัจจุบันผ่านไปเกือบ 1 ปี ยังไม่มีความคืบหน้า

ผู้สื่อข่าวรายอีกว่า ล่าสุด นายวาหลิต เชื้อพระซอง อายุ 41 ปี ผู้ใหญ่บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 7 ต.นาเลียง อ.นาแก พร้อมด้วยแกนนำชาวบ้าน ได้นำ นายพิชิต คำแก้ว ประธานกลุ่มธรรมมาภิบาล ภาคประชาชน จ.นครพนม เข้าตรวจสอบ สะท้อนปัญหาไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดตรวจสอบแก้ไข เนื่องจากได้รับผลกระทบต่อเนื่องกับชุมชน รวม 4 หมู่บ้าน กว่า 1,000 ครอบครัว เพราะปัจจุบันมีปริมาณขยะ จากอำเภอใกล้เคียง นำมาทิ้งในพื้นที่ วันละกว่า 20 ตัน แต่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ทำได้แค่ฝังกลบ ล่าสุดได้มีการเปิดบ่อฝังกลบเพิ่มอีก แต่ไม่มีการดูแล เพียงขุดหลุม แล้วนำขยะมาทิ้ง ปล่อยให้เกิดมลภาวะกับชุมชน มากขึ้นอีก เรียกร้องไปทางอำเภอ จังหวัด รวมถึงเทศบาลตำบลนาแก อบต.นาเลียง พื้นที่รับผิดชอบ ไม่มีการดูแลแก้ไขจริงจัง

ด้านนายพิชิต คำแก้ว ประธานกลุ่มธรรมมาภิบาล ภาคประชาชน จ.นครพนม กล่าวว่า หลังชาวบ้านร้องเรียนความเดือดร้อนจากศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลนาแก ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน ได้มาตรวจสอบปัญหาพบว่า เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างหนัก มานานจกว่า 5 ปี เกิดจากการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลตำบลนาแก งบประมาณมากกว่า 72 ล้านบาท แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้งาน ปล่อยร้าง ทั้งที่เป็นเงินภาษีประชาชน อ้างไม่คุ้มค่าการดำเนินงาน ถือว่าเป็นความเสียหายมหาศาล จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องจักร ที่ซื้อมาด้วยงบประมาณสูง กำลังทรุดโทรม เสียหาย ใช้งานไม่ได้ และยังพบว่า ขยะที่เคยคัดแยกไว้ ไม่มีคุณภาพ เครื่องจักรไม่สามารถคัดแยกได้จริง สอดคล้องกับ ผลการสอบของ สตง.ที่ชี้มูลว่าไม่คุ้มค่า แต่มีการก่อสร้างมาแล้วทิ้ง เรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบติดตามต่อเนื่อง ว่าขั้นตอนการสอบสวนพิจารณา ตามกฎหมายจะจบอย่างไร