วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะกรรมมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพ.ต.ท.พงษ์ชัย วราชิต รองประธานคณะกรรมธิการ คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงงานกลางผลิตยาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้ประกอบการ เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ โดยได้รับการต้อนรับจาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก