วันที่ 28 พ.ย.64 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน, นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี, นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, นางสาวชุลีพร ชาญใบพัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี, พันเอกชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จ.สห. นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสิงห์บุรี โดยลงพื้นที่ไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ 56 อบต.บางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ณ ศาลาวัดเสาธงทอง หมู่ที่ 5 และ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อบต.โพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดดาวดึงษ์ ต่่อมาไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ 1 อบต.อินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี ศาลา SML หมู่ที่ 5 (วัดประศุก) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อบต.บางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ลังกา และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 อบต.บางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ณ ศาลาหลวงพ่อกลอวัดโพธิ์ลังกา ในการสังเกตุการณ์ครั้งนี้ มีประชาชนมาเลือกตั้งกันหลายคนโดยมีมารตการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด