วันนี้ (28 พ.ย.64) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และภาคเอกชน ร่วมมอบสิ่งของถุงยังชีพจำนวน 900 ชุด ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง และของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการจัดระเบียบแถว เว้นระยะห่าง บริการล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เดินทางมารับสิ่งของในครั้งนี้ ต่างซาบซึ้งและขอบคุณในน้ำใจของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีความห่วงใยและแบ่งปันน้ำใจให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและทุกข์ยาก

สำหรับ “ตู้ปันสุข” ตั้งอยู่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเปาะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เดินทางมารับสิ่งของไปดำรงชีพทุกวัน สำหรับสถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง จึงได้ปรับแนวทางด้วยการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ที่เดือดร้อนทุกวันอาทิตย์

ซึ่งการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ที่สำคัญช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง