ประชาชนชาว จ.บุรีรัมย์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต. 145 อบต. ช่วงเช้า ค่อนข้างเบาบาง จากสภาพอากาศหนาวเย็น จนท.และกรรมการประจำหน่วยทั้ง 1,950 หน่วย ตรวจคัดกรองเข้มผู้มาใช้สิทธิ์ป้องกันโควิด ขณะมีผู้สมัครนายก อบต. 16 อบต. และผู้สมัคร ส.อบต. 274 เขต ผู้สมัครแข่งกับตัวเอง ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิ์ และมากกว่าโนโหวต ขณะคืนหมาหอนสารพัดวิชามารโผล่ ลือสะพัดแจกเงินหัวละ 300

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (28 พ.ย.64) บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) ทั้ง 145 อบต. ใน 23 อำเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ เป็นไปอย่างเงียบเหงา ค่อนข้างเบาบาง จากการสำรวจพบว่า มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตื่นตัวออกมาเข้าคิวรอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเช้า บางคนก็มารอตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ ไม่ก็ยังไม่มาก เนื่องจากสภาพอากาศช่วงเช้าจะหนาวเย็น และคาดว่าช่วงสายๆ จะมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก และ ส.อบต. คึกคัก ตลอดทั้งวัน จนถึงปิดหีบในเวลา 17.00 น.

ขณะที่ เจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 1,950 หน่วย ก็ได้มีการตรวจคัดกรองเข้มประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคน ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย หากใครไม่มีหน้ากากจะไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้สิทธิ์ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปยังหน่วยเลือกตั้ง หากใครถูกตรวจพบว่ามีอุณหภูมิในร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะมีการแยกออกไปให้รออยู่ยังจุดพักคอยที่ได้มีการจัดไว้ และจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้ง ถ้าอุณหภูมิกลับมาปกติก็จะให้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนตามปกติ และถ้ายังพบว่ามีอุณหภูมิยังอยู่ที่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือเกินกว่านี้ ก็จะอนุญาตให้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง แต่จะให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหาพิเศษ ซึ่งแยกออกมาจากคูหาปกติ เมื่อเสร็จแล้วจะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับตัวไปดำเนินการตรวจรักษาตามขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 145 อบต.ใน 23 อำเภอ 1,859 หมู่บ้าน 1,851 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งจำนวน 1,950 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 808,607 คน คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบปัญหาหรือข้อมูลรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันมีองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีผู้สมัครนายก อบต. เพียง 1 คน จำนวน 16 อบต. ได้แก่ อบต.บ้านปรือ อ.กระสัง, อบต.บ้านแพ อ.คูเมือง, อบต.ดงพลอง อ.แคนดง, อบต.ลำไทรโยง อ.นางรอง, อบต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน, อบต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อบต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อบต.ละเวี๊ย อ.ประโคนชัย, อบต.บ้านจาน อ.พุทไธสง, อบต.บัวทอง อ.เมือง, อบต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ, อบต.ทะเมนชัย องลำปลายมาศ, อบต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ, อบต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ, อบต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ และ อบต.ท่าม่วง อ.สตึก ขณะเดียวกัน สมาชิกสภา อบต.เขตที่มีผู้สมัคร 1 คน มีจำนวน 274 เขต ใน 23 อำเภอ

โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีผู้สมัครนายก อบต.คนเดียว และเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครสมาชิก อบต.เพียงคนเดียว ต้องได้คะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเขตเลือกตั้งสมาชิก อบต.นั้น แต่ไม่เท่านั้น เพราะผู้สมัครนายก อบต. และสมาชิก อบต.ยังต้องได้คะแนนเสียงมากกว่าคะแนนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด หรือ โนโหวต หากไม่เข้าเงื่อนไข ถือว่าสอบตก และ กกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งผู้สมัครคนเดิมนี้ จะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครซ้ำอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงคืนหมาหอนที่ผ่านมา หลายพื้นมีการแข่งขันเข้มข้น ระหว่างผู้สมัครนายก อบต. และมีกระแสข่าวลือผู้สมัครบางคนในบางพื้นที่ ได้ให้หัวคะแนนแจกเงินซื้อเสียงถึง หัวละ 300-500 บาท แบบเจาะรายหัว ที่มั่นใจว่าจะได้คะแนน 100 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งทาง กกต.ก็ได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการจับตาเป็นพิเศษแล้ว พร้อมจัดชุดสืบสวนหาข่าว ชุดป้องปราม ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปเฝ้าสังเกตการณ์ แต่ก็ยังไม่พบมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด