เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน ตลาดเมย์แฟร์ ซิตี้ลิงค์คอนโด ถนนมานะศิลป์ เขตเทศบาลนคร ( ทน.) นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม Kick off Korat Smart City โคราชสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพื่อขับเคลื่อนโคราช Smart City โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้นค้าและประชาชนทั่วไปและเชิญชวนให้ใช้จ่ายโดยไม่ใช้เงินสดใช้ผ่านทาง QR Code ซึ่งมีภาคธนาคารให้บริการผู้ประกอบการร้านค้า

นายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า การคิกออฟเดินหน้าให้สังคมในจังหวัดนครราชสีมา เป็นสังคม ที่ไร้เงินสด ถือว่าเป็นการยกระดับจังหวัดนครราชสีมา เดินหน้าเข้าสู่ Smart city เมืองอัจฉริยะ วิถีชีวิตยุคใหม่ และเพื่อเป็นการรองรับการเปิดเมือง ในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการชำระค่าสินค่า บริการ ต่างๆผ่านระบบออนไลน์ นั้น เป็นการเพิ่มความสะดวก สบาย ให้กับประชาชน ในการชำระเงิน ลดปัญหาอาชญากรรม ทั้งยังเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเหมาะสมกับภาวการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และในปี 2564จังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการทำธุรกรรมออนไลน์ ใช้จ่ายเงินผ่าน Application/Q R Code "Korat Smart City KoratCashless Society" โคราช สังคมไร้เงินสด โดยเฟสแรก จะดำเนินให้ได้ 80-100 % ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ณ. ตลาดเกษตรกร (ร่มเขียว) ร้านธงฟ้าราคาประหยัด ตลาดเทศบาลนคร ตลาดเมย์แฟร์ คลาสคาเฟ่ และตลาดในพื้นที่อำเภอ อำเภอละ 1ตลาด ซึ่งเริ่ม KicK off พร้อมกันในวันนี้(26 พย.64) ส่วนในเฟสที่ 2 และ 3 นั้น ตั้งเป้าไว้ว่า ภายใน ปี 2565 ทุกตลาด ทุกร้านค้าของจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นตลาด ร้านค้าที่ไม่มีการใช้เงินสด