เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุม รพ.สต.คำฮี ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กกต.ประจำตำบลขั้นไดใหญ่ได้จัดการอบรมให้ความรู้เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้ได้รับความรู้และปฏิบัติหน้าที่ในการทำการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้ถูกต้องและโปร่งใส

จ่าเอกไสว คำภักดี ผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กล่าวว่าการอบรมเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้โดยวิทยากรอำเภอประกอบด้วย ดร.พิชิต กันยาวรรณ นายสนิท จริงสุระ พร้อมกับตัวผมเองมาให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกเพื่อได้รับความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้จำลองการฝึกการปฏิบัติจริงในการเลือกตั้งทุกขั้นตอนของแต่ละคนในการทำการเลือกตั้ง นอกจากนั้นแล้วหน่วยเลือกตั้งพิเศษคือผู้มีไข้สูงก็กันให้เลือกตั้งที่หน่วยพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นในการอบรมในครั้งนี้เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและโปร่งใสปราศจากการร้องเรียนและนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธรได้มาสังเกตการณ์และให้กำลังใจด้วย