วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน! Lot 15 พาณิชย์จานด่วนราคาถูก! ผ่านระบบ ZOOM ณ ตลาดสดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้บริโภค ให้มีทางเลือกในการเข้าถึงเมนูอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด โดยจัดหาร้านค้าในตลาดสด หรือตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ให้จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคา 30 - 35 บาท หรือ ราคา 35-40 บาท(ห้างสรรพสินค้า) ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ รวม 16,518 จุด ทั่วประเทศ

จังหวัดสุโขทัย มีตลาดสดเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 แห่ง คือ ตลาดสดติดดาวเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย ตลาดสดติดดาววัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และตลาดสดสิริสุข ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง รวมถึงร้านอาหารธงฟ้าราคาประหยัด(ร้านหนูณิชย์)ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 72 แห่ง ซึ่งจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ราคา 30 - 35 บาททั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี นายนพพร ภู่เจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และผู้บริหาร พร้อมผู้ประกอบการได้ร่วมเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ แผงอาหารปรุงสำเร็จ รวม 3 แผง ของตลาดสดติดดาวเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วย